Nyheter


Regeringen föreslår att den frivilliga omsättningsgränsen för moms höjs från 30 000 kr till 80 000 kr från 1 juli 2022.

(Publ 22-03-04)


Sedan 2017 gäller en omsättningsgräns för moms på 30 000 kr. Den innebär att beskattningsbara personer vars omsättning beräknas vara högst 30 000 kr kan välja om man vill redovisa moms eller inte. Den som väljer att bli momsbefriad behöver i så fall inte lämna några momsdeklarationer eller periodiska sammanställningar. Någon utgående moms får inte anges i fakturorna.

Regeringen föreslår nu att omsättningsgränsen höjs från 30 000 kr till 80 000 kr. Anledningen är att man vill förenkla för ännu fler av de minsta företagen.


Läs mer här:Dags att deklarera - Den privata deklarationen öppnar 15 mars.

 (Publ 21-08-18)


Läs mer här:


Omställningsstödet förlängs för maj, juni och juli.

(Publ 20-09-10)


På grund av pandemins fortsatta skadeverkningar på företag föreslås att omställningsstödet förlängs till månaderna maj, juni och juli 2020. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.


Läs mer här:


Kostnad för provtagning blir skattefri

(Publ 20-08-31)


Skatteverket har i dagarna gett klartecken till att provtagning för covid-19 blir en skattefri förmån för anställda om arbetsgivaren betalar för provet.


Så här skriver Skatteverket i ett nytt ställningstagande (Dnr: 8-305660):


”En åtgärd som arbetsgivaren vidtar i form av förebyggande behandling är skattefri om den i huvudsak omfattar sådana insatser som arbetsgivaren ansvarar för enligt arbetsmiljölagen. Om arbetsgivaren som ett led i sitt arbetsmiljöarbete erbjuder anställda provtagning för sjukdom som är klassad som samhällsfarlig enligt smittskyddslagen är sådan provtagning, enligt Skatteverkets uppfattning, att jämställa med förebyggande behandling enligt IL. Provtagningen är därför skattefri för den anställda. Detta gäller oavsett om avsikten med provtagningen är att konstatera om den anställda vid provtagningstillfället är sjuk eller om avsikten är att kontrollera om den anställda bär antikroppar mot sjukdomen.”Deklarationsdatum 2020 för företag och privatpersoner

(Publ 20-02-07)


När kommer skatteåterbäringen och när måste du skaffa digital brevlåda för att kunna få deklarationen utskickad digitalt? Visma ger dig en fin summering med alla deklarationsdatum du behöver hålla koll på inför inkomstdeklarationen 2020.


Läs mer här:


Uppdaterade skiktgränser för Inkomstskatten 2020

(Publ 20-02-07)


Lista med gränser för statlig skatt, grundavdrag m.m.


Läs mer här:


Nya regler för generationsskiften i företag.

(Publ 19-08-23).

 

Från den 1 juli 2019 gäller nya regler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag. Under vissa förutsättningar ska en andel i ett fåmansföretag inte anses kvalificerad enbart på grund av att någon närstående har varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet.


Läs mer här: "Generationsskiften"Skattereduktion för gåvor.

(Publ 19-08-23).

 

Den 1 juli återinförs skattereduktion för gåvor som skänks till ideell verksamhet. För att avdraget ska kunna utnyttjas ska minst 2 000 kronor ha skänkts under året. Gåvomottagarna ska vara godkända av Skatteverket.


Läs mer här: "Skattereduktion för gåvor"Från 2019 kommer bolagsskatten att sänkas till 21,4% och från 2021 blir den 20,6%

(Publ 19-01-14).

 

Orsaken till skattesänkningen är att kompensera för de ränteavdragsbegränsningar som samtidigt införs. Dessa begränsningar gäller dock bara företag med mer än sammanlagt 5 miljoner kronor i negativt räntenetto (ränteintäkter minus räntekostnader). 

 

Sänkningen av skatterna gäller däremot alla företag. Därmed blir nästan alla företag, och särskilt småföretagen, vinnare i och med att så få företag har stora negativa räntenetton.

 

Läs mer på driva eget: "nu-blir-smaforetagarna-skattevinnare"Det blir en ny brytpunkt för statlig skatt fr.o.m. 2019. Det nedre gränsen flyttas upp till 490 700kr och den övre gränsen blir nu 689 300kr (Publ 19-01-14).

 

Läs mer om detta och andra nya gränsvärden i Vismas tydliga översikt: 

 

"Marginalskattegränser för löntagare och företagare 2019"


Goda nyheter för våra seniorföretagare med skattesänkningar för de över 65 år

(Publ 19-01-11).

 

Regeringen utfärdade den 20 december 2018 en ändring i inkomstskattelagen som innebär en höjning av det förhöjda grundavdraget för personer över 65 år. Ändringen innebär att skatten sänks från 1 januari 2019 för personer över 65 år med inkomster mellan 5 000 och 98 000 kronor i månaden. Läs mer här: "Sänkt skatt för pensionärer"


Från jan 2019, och för vissa arbetsgivare redan juli 2018, gäller nya regler för arbetsgivardeklarationen (Publ 18-08-29).


Förändringen innebär att den som är arbetsgivarregisterad ska redovisa utbetalningar och gjorda skatteavdrag per person varje månad. Detta kallas arbetsgivardeklaration på individnivå.

Redovisningen införs i två steg:


Den 1 juli 2018: Företag som ska föra personalliggare och har 16 eller fler anställda.


Den 1 januari 2019: Alla företag med eller utan personalliggare.


Se pressmeddelande skatteverket:  Arbetsgivardeklaration på individnivå


Tänk på att Privat sjukvård är skattepliktig från 1 juli 2018 (Publ 18-08-29).


Från 1 juli 2018 har den rödgröna regeringen infört skatt på privat sjukvård när denna betalas av din arbetsgivare. Vanligast är att arbetsgivaren betalar en sjukvårdsförsäkring, och då kan du räkna med att i regel bara cirka 70-75 procent av försäkringspremien blir en skattepliktig förmån. De allra flesta sjukvårdsförsäkringarna innehåller nämligen rätt till rehabilitering och liknande förmåner som inte blivit skattepliktiga.: Så gör du nuNya skatteregler kring tillfälligt arbete i Sverige på remiss. I kraft 1 jan 2019

(Publ 18-08-29).


En begränsat skattskyldig arbetstagare som är anställd av ett företag i Sverige beskattas här vid tillfälligt arbete i landet. Om arbetstagaren i stället är inhyrd från ett utländskt företag som saknar fast driftställe i Sverige och vistelsen här inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod, beskattas dock arbetstagaren inte i Sverige enligt dagens regler. I lagrådsremissen föreslås att arbetstagaren i den sistnämnda situationen ska beskattas i Sverige när han eller hon utför arbete för en verksamhet här. Innebörden av förslaget är att den s.k. 183-dagarsregeln inte ska kunna tillämpas när det är fråga om uthyrning av arbetskraft.


Läs mer hos regeringskansliet: skatt vid tillfälligt arbete i Sverige

Avastar AB 2021 | All rights reserved

 

Avastar AB startade 2011 och har sedan dess inlett samarbete med över 1000 kunder från skilda branscher. Vårt främsta sätt att växa har varit genom rekommendationer, vilket vi är mycket glada över.

 

Om du som kund tipsar om oss försöker vi alltid ge något fint tillbaka. Maila jessica@avastar.se för mer information.

Kontakt


Åbäcksgatan 6A, 431 67 MÖLNDAL

Email: info@avastar.se

Tfn: (+46) 31 - 18 80 70