Nyheter

ÅBÄCKSGATAN 6A

431 67 MÖLNDAL

08.00 TILL 17.00

MÅNDAG TILL FREDAG

KONTOR

031-18 80 70

info@avastar.se

Nyheter

Nya regler för generationsskiften i företag.

(Publ 19-08-23).

 

Från den 1 juli 2019 gäller nya regler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag. Under vissa förutsättningar ska en andel i ett fåmansföretag inte anses kvalificerad enbart på grund av att någon närstående har varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet.


Läs mer här: "Generationsskiften"
Skattereduktion för gåvor.

(Publ 19-08-23).

 

Den 1 juli återinförs skattereduktion för gåvor som skänks till ideell verksamhet. För att avdraget ska kunna utnyttjas ska minst 2 000 kronor ha skänkts under året. Gåvomottagarna ska vara godkända av Skatteverket.


Läs mer här: "Skattereduktion för gåvor"


Höjt rotavdrag för personer under 65 år

(Publ 19-08-23).

 

Orsaken till skattesänkningen är att kompensera för de ränteavdragsbegränsningar som samtidigt införs. Dessa begränsningar gäller dock bara företag med mer än sammanlagt 5 miljoner kronor i negativt räntenetto (ränteintäkter minus räntekostnader). 

 

Sänkningen av skatterna gäller däremot alla företag. Därmed blir nästan alla företag, och särskilt småföretagen, vinnare i och med att så få företag har stora negativa räntenetton.

 

Läs mer här: "Höjt rotavdrag"


Skatteexpertens bästa tips på avdrag i deklarationen 2019.

(Publ 19-04-12).

 

När det gäller förra årets inkomster och avdrag återstår inte så mycket mer än att kontrollera uppgifter och godkänna deklarationen. Åtminstone för de flesta som är löntagare. Men för företagare som driver firma eller handelsbolag finns det en hel del man kan påverka, även i deklarationen av det gångna året.


Läs mer hos Visma: "deklarationstips"

Är det mycket nu? Så här begär du anstånd med deklarationen 2019.

(Publ 19-04-12).

 

Hinner du inte deklarera enskilda firman till och med 2 maj? Lugn, du kan ansöka om anstånd hos Skatteverket och få uppskov med inkomstdeklarationen, i vissa fall upp till 31 maj eller ännu längre. Vi reder ut vilka undantag som måste gälla för att du ska kunna skjuta upp deklarationen.


 

Läs mer hos Visma: "Begär anstånd för deklarationen 2019"


Från 2019 kommer bolagsskatten att sänkas till 21,4% och från 2021 blir den 20,6%

(Publ 19-01-14).

 

Orsaken till skattesänkningen är att kompensera för de ränteavdragsbegränsningar som samtidigt införs. Dessa begränsningar gäller dock bara företag med mer än sammanlagt 5 miljoner kronor i negativt räntenetto (ränteintäkter minus räntekostnader). 

 

Sänkningen av skatterna gäller däremot alla företag. Därmed blir nästan alla företag, och särskilt småföretagen, vinnare i och med att så få företag har stora negativa räntenetton.

 

Läs mer på driva eget: "nu-blir-smaforetagarna-skattevinnare"


Det blir en ny brytpunkt för statlig skatt fr.o.m. 2019. Det nedre gränsen flyttas upp till 490 700kr och den övre gränsen blir nu 689 300kr (Publ 19-01-14).

 

Läs mer om detta och andra nya gränsvärden i Vismas tydliga översikt: 

 

"Marginalskattegränser för löntagare och företagare 2019"


Goda nyheter för våra seniorföretagare med skattesänkningar för de över 65 år

(Publ 19-01-11).

 

Regeringen utfärdade den 20 december 2018 en ändring i inkomstskattelagen som innebär en höjning av det förhöjda grundavdraget för personer över 65 år. Ändringen innebär att skatten sänks från 1 januari 2019 för personer över 65 år med inkomster mellan 5 000 och 98 000 kronor i månaden. Läs mer här: "Sänkt skatt för pensionärer"


Från jan 2019, och för vissa arbetsgivare redan juli 2018, gäller nya regler för arbetsgivardeklarationen (Publ 18-08-29).


Förändringen innebär att den som är arbetsgivarregisterad ska redovisa utbetalningar och gjorda skatteavdrag per person varje månad. Detta kallas arbetsgivardeklaration på individnivå.

Redovisningen införs i två steg:


Den 1 juli 2018: Företag som ska föra personalliggare och har 16 eller fler anställda.


Den 1 januari 2019: Alla företag med eller utan personalliggare.


Se pressmeddelande skatteverket:  Arbetsgivardeklaration på individnivå


Tänk på att Privat sjukvård är skattepliktig från 1 juli 2018 (Publ 18-08-29).


Från 1 juli 2018 har den rödgröna regeringen infört skatt på privat sjukvård när denna betalas av din arbetsgivare. Vanligast är att arbetsgivaren betalar en sjukvårdsförsäkring, och då kan du räkna med att i regel bara cirka 70-75 procent av försäkringspremien blir en skattepliktig förmån. De allra flesta sjukvårdsförsäkringarna innehåller nämligen rätt till rehabilitering och liknande förmåner som inte blivit skattepliktiga.: Så gör du nu
Nya skatteregler kring tillfälligt arbete i Sverige på remiss. I kraft 1 jan 2019

(Publ 18-08-29).


En begränsat skattskyldig arbetstagare som är anställd av ett företag i Sverige beskattas här vid tillfälligt arbete i landet. Om arbetstagaren i stället är inhyrd från ett utländskt företag som saknar fast driftställe i Sverige och vistelsen här inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod, beskattas dock arbetstagaren inte i Sverige enligt dagens regler. I lagrådsremissen föreslås att arbetstagaren i den sistnämnda situationen ska beskattas i Sverige när han eller hon utför arbete för en verksamhet här. Innebörden av förslaget är att den s.k. 183-dagarsregeln inte ska kunna tillämpas när det är fråga om uthyrning av arbetskraft.


Läs mer hos regeringskansliet: skatt vid tillfälligt arbete i Sverige


Handlar du med värdepapper? Tänk på att registrera ett LEI-nummer

(Publ 18-01-11).

 

Alla företag och enskilda firmor som handlar med derivat (samlingsnamn för en form av värdepapper) ska ha en så kallad LEI-kod (Legal entity identifier) för att kunna rapportera sina transaktioner till ett godkänt transaktionsregister. Den 3 januari 2018 utökades kraven på transaktionsrapportering.

Se länk till bolagsverket: LEI-kod

Avastar AB 2019 | All rights reserved

 

Avastar AB startade 2011 och har sedan dess inlett samarbete med över 500 kunder från skilda branscher. Vårt främsta sätt att växa har varit genom rekommendationer, vilket vi är mycket glada över.

 

Om du som kund tipsar om oss försöker vi alltid ge något fint tillbaka. Maila jessica@avastar.se för mer information.

Åbäcksgatan 6A, 431 67 MÖLNDAL

Email: info@avastar.se

Tfn: (+46) 31 - 18 80 70

Cookies: På avastar.se använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse.

Ta reda på mer
Jag fattar!