Bolagstjänster och bolagsbildning

Starta företag/Ombildning


Att starta eget företag är en dröm för många och vare sig du vill starta aktiebolag eller enskild firma så är det mycket att tänka på när du ska starta ett företag. Utöver en bra affärsplan så ska du bland annat lämna in en skatte- och avgiftsanmälan, registrera företaget, bestämma bolagsform och välja företagsnamnet. Vi guidar dig till att välja rätt bolagsform och registrera bolaget. Vill du dessutom få bästa förutsättningar för en fin start går det även att ta del av våra tjänster inom webbdesign, marknadsföring och grafisk profilering.


Vi hjälper dig även med om du önskar ombilda ditt bolag exempelvis från enskild firma till aktiebolag.


Ändra bolagsordning


Bolagsordningen ändras genom beslut av bolagsstämman. Ändringar måste registreras av Bolagsverket för att få tillämpas. Du måste skicka in en ny bolagsordning och ett bolagsstämmoprotokoll tillsammans med anmälan till Bolagsverket.


Minskning av aktiekapital


Minskning av aktiekapitalet kan ske för förlusttäckning, återbetalning till aktieägarna eller avsättning till fond. Om inte aktiekapitalet samtidigt ökar med minst samma belopp som det minskar, krävs tillstånd från Bolagsverket. Minskning kan genomföras både med eller utan indragning av aktier. Beslut om minskning av aktiekapital fattas av bolagsstämman.


Aktieägartillskott


Ett sätt att tillföra nytt kapital eller tillgångar till bolaget, villkorade eller ovillkorade.


Starta företag eller ombilda

Ändra bolagsordning

Minskning av aktiekapital

Aktieägartillskott

Investeringsrådgivning

Avastar AB 2021 | All rights reserved

 

Avastar AB startade 2011 och har sedan dess inlett samarbete med över 1000 kunder från skilda branscher. Vårt främsta sätt att växa har varit genom rekommendationer, vilket vi är mycket glada över.

 

Om du som kund tipsar om oss försöker vi alltid ge något fint tillbaka. Maila jessica@avastar.se för mer information.

Kontakt


Åbäcksgatan 6A, 431 67 MÖLNDAL

Email: info@avastar.se

Tfn: (+46) 31 - 18 80 70